Κασέτες Ψευδοροφής

μιάς, δύο και τεσσάρων κατευθύνσεων

Καναλάτα Ψευδοροφής

χαμηλής και υψηλής στατικής, καθώς και

χαμηλού ύψους (20 cm)

Οροφής

Η συνεχής έρευνα και τεχνολογία της PANASONIC εγγυάται υψηλούς βαθμούς απόδοσης και μεγάλη αξιοπιστία

Οροφής εμφανή

μιάς, δύο και τεσσάρων κατευθύνσεων

Δαπέδου εμφανή

μιάς, δύο και τεσσάρων κατευθύνσεων

---

μιάς, δύο και τεσσάρων κατευθύνσεων

----

μιάς, δύο και τεσσάρων κατευθύνσεων

---

μιάς, δύο και τεσσάρων κατευθύνσεων