• Κλιματισμός
  • Θέρμανση
  • Ηλιακή ενέργεια
  • Ηλεκτρομηχανολογικές
  • Εγκαταστάσεις

Σύγχρονες ενεργειακές λύσεις για την κατοικία, το γραφείο, το Ξενοδοχείο και οποιοδήποτε άλλη κτιριακή εγκατάσταση

Η ιστοσελίδα μας ανανεώθηκε στην πλατφορμα WordPress και συνεχώς προστίθεται νέο περιεχόμενο !!

 

 

Κλιματισμός

Οικακός, Ημικεντρικός και Κεντρικός Κλιματισμός VRF

Θέρμανση

Ενδοδαπέδια Θέρμανση

Λέβητες Πετρελαίου και Αερίου

Αντλίες Θερμότητας

Αντλίες Θερμότητας

Αντλήστε θερμότητα από το περιβάλλον για εξοικονόμηση ενέργειας έως και 75% !!!

Ηλιακή Ενέργεια

Δωρεάν ενέργεια από τον ήλιο για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και ηλιακή υποβοήθηση θέρμανσης

Emporio Soulis A.E.

Κατασκευή συστήματος Κλιματισμού και ΖΝΧ σε Ξενοδοχείο στην Τήνο

—–

Κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων σε Ξενοδοχείο στο Αγρίνιο

*******

Σϋστημα Ηλιακών σε ξενοδοχείο στο Αγρίνιο

Κατασκευή Συστήματος ψύξης-Θέρμανσης σε Ξενοδοχείο

Κατασκευή συστήματος Κλιματισμού VRF σε κτίριο γραφείων στην Αθήνα

*****

Αποψη της αποθηκης της Εταιρείας μας

******

Ενδοδαπέδια Θέρμανση στα Γραφεία της Εταιρείας μας

******

EMPORIO SOULIS A.E.

Μαραθωνοδρόμου 15 – θεση “Φτέρες”    Παναιτώλιο Αγρινίου  Τ.Κ. 30003 

Τηλ. 26410-59040  & 26410-59041       

e-mail :  sales@emporio-soulis.gr     

και          emporiosoulis@gmail.com